Çocuklar İçin Felsefe veya yaygın adıyla P4C (Philosophy for Children) son zamanlarda belki sıkça duyduğunuz ama tam olarak sınırlarını anlayamadığınız bir terim olabilir. Felsefe diyince aklınıza filozofların, felsefi akımların, felsefe tarihinin öğretilmesi geliyor olabilir -haklısınız da çünkü bizim bildiğimiz tek felsefe dersi böyleydi- ama bu Felsefe sınıfı farklı. Çocuklara bunların hiçbiri öğretilmiyor. Çocuklara felsefe yapmak öğretiliyor. Aslında yapılan çocuklara bunu “öğretmek” de değil, daha çok yol göstermek, düşünce oluştururken yollarını bulmalarına yardım etmek. Çocuklar zaten sürekli soran, sorgulayan, merak eden, anlamaya çalışan, verdikleri cevaplarla bizi hayrete düşüren bireyler. Felsefe onların hayatında zaten var. Ama bir kolaylaştırıcıyla bunu, özellikle bu amaçla yapmalarının önemli katkısı oluyor.

Önce çocuklara felsefi tartışmayı başlatacak bir uyaran sağlanıyor… Bir hikaye, bir kitap, bir film, bazen bir resim… Sonra sorularla bir düşünme egzersizi başlatılıyor. Bir masalı, bir kitabı konuşurken aslında adalet, cesaret, mutluluk gibi bir kavramı tartışıyorlar. Sorarak, fikir geliştirerek, düşüncelerini temellendirerek, bir fikre niye katıldığını veya katılmadığını gerekçelendirerek… Böyle bir düşünce egzersizini çocuklarla yaptığınızda duyduğunuz cümleler size de yeni ışıklar yakıyor. Kimsenin diğerinden üstte bir öğreten konumunda olmadığı, herkesin bir düşünceyi birlikte kavramaya çalıştığı bir düşünme çemberi. Kolaylaştırıcı da her oturumda çocuklar gibi düşüncesini geliştiriyor.

Bilgiye ulaşmanın parmakucumuzda olduğu bu çağda, asıl önemli olan o bilgiyi değerlendirebilmek, sorgulayabilmek, nasıl kullanacağını görebilmek. Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında, düzgün tartışabilen, neyi niye öyle düşündüğünü bilen, gerektiğinde düşüncesini sorgulayan ve geliştiren, bir toplulukla işbirliği içinde etkin dinleyerek ve yanıtlayarak düşüncelerini oluşturan, bunları içinde bulunduğu topluluğa özen göstererek dile getirebilen bireyler olmaları için çocuklarla düşünce çemberi oluşturuyoruz.

Categories:Yazılar

Post your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *